Najvyššou hodnotou v ľudskom živote, podľa učenia jogy, je poznanie.Cesta k poznaniu vedie cez sebapoznanie. Sebapoznanie je cestou jogy.

Žijeme vo svete plnom stresov a nemáme čas na to, aby sme sa uvoľnili a zbavili napätia. Ak nechceme, aby nás stres celkom ovládol a zničil naše zdravie, musíme proti nemu bojovať, zdravou stravou, cvičením, relaxáciou. Joga je známa po celom svete a používa sa v mnohých významoch. Niekto si slovo joga spája so zdravým pružným telom v neobvyklej pozícii, iný s nehybným jogínom v meditácii alebo s východnou filozofiou. Joga je toto všetko a ešte omnoho viac. Predstavuje ucelený pohľad na život ľudstva, ostatných živých bytostí a na celý vesmír. Joga učí, že všetky aspekty života sú neoddeliteľne prepojené a že jedine realizáciou a zážitkom tejto úplnosti môžeme uspokojiť svoj vnútorný hlad po poznaní a trvalom šťastí. 

Vytvorte si webové stránky zdarma!