Kalendár

Cvičíme pravidelne utorok a štvrtok 18:00
na Gerulatskej ulici v Rusovciach pod poštou.

Momentálne cvičíme JOGU online

utorok / štvrtok 18:00 cez aplikáciu ZOOM.